Enquete door Double Pass

Enquete door Double Pass

Beste ouders, grootouders.

Misschien heeft u in het kader van de footpass audit, die uitgevoerd wordt door 'Double Pass' , via mail een uitnodiging ontvangen met het verzoek een enquête in te vullen.
DIt is dus geen spam mail maar wel degelijk een enquête die onderdeel uitmaakt van de audit.
Het invullen van deze enquête vergt maar enkele minuten van uw tijd.

Het staat u uiteraard vrij om al dan niet deel te nemen maar hoe meer personen deze invullen, des te realistischer kan er een beeld gemaakt worden van onze club.

Met sportieve groet,

Nico Mangnus

TVJO & Auditverantwoordelijke

ShareFilter